وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ با انتقاد از عمل‌کرد حکومت، می‌گوید که خالی بودن کرسی افغانستان در سازمان فرهنگی یونسکو، سبب شد که هنر مینیاتوری بنام کشورهای دیگر به ثبت برسد.

سیدمخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ امروز (چهارشنبه، 3 جدی) در برگه فیس‌بوک خود نوشته‌است که سپردن کرسی نمایندگی کشور در سازمان یونسکو به سفیر افغانستان در پاریس، سبب شده که روابط ما با این سازمان کمرنگ شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی حکومت گفته‌است، وقتی کرسی افغانستان در سازمان یونسکو خالی باشد، عجیب نیست که کشورهای منطقه هنر مینیاتوری که هرات کانون اصلی آن است را بنام خود در فهرست جهانی هنر نامملوس ثبت کنند.

آقای رهین از حکومت خواسته‌است، شخص حایز صلاحیتی را که برعلاوه آگاهی از معارف اسلامی، تاریخ و فرهنگ ملی، از دانایی‌های روشنفکرانه‌ای مدنی جهانی نیز برخوردار باشد، به حیث مسئول دفتر نمایندگی افغانستان در یونسکو بگمارد.

وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده، با توجه به وظایف گسترده دفتر نمایندگی کشور در سازمان فرهنگی یونسکو، سفارت افغانستان در پاریس هرگز وظیفه رسیدگی کامل و اشتراک در همه جلسات آن سازمان را نمی‌تواند ایفا کند.

به باور او کاستن از اعتبار دفتر نمایندگی کشور در سازمان یونسکو، کاستن از اعتبار افغانستان است.

هنر مینیاتوری توسط کشورهای ترکیه، ایران، آذربایجان و ازبیکستان در حالی که جای بسیاری از کشورهای حوزه فرهنگی ایران باستانی خالی بود، در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شد.

این اقدام کشورهای منطقه سبب اعتراض دولت افغانستان شد و وزارت اطلاعات و فرهنگ از اینکه نام افغانستان به عنوان یکی از میراث‌داران هنر مینیاتوری برده نشده، رسماً شکایت کرد.

این وزارت از سازمان یونسکو خواسته که بر ثبت هنر مینیاتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و کشورهای مربوط بر اصل محوریت افغانستان اقدام کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور تاکید کرده که اعلام ثبت هنر مینیاتوری در فهرست میراث جهانی در مغایرت صریح با مواد مندرج کنوانسیون حفاظت از میراث‌های فرهنگی ناملموس بوده و باعث ایجاد فضای عدم همکاری فرهنگی میان کشورهای مربوط می‌شود.

از سوی هم شماری از هنرمندان و فرهنگیان ولایت هرات در یک گردهمایی اعتراضی، این اقدام یونسکو را که زادگاه و خاستگاه هنر مینیاتوری را نادیده گرفته‌است، عجولانه خواندند.

گفتنی است که به روز (چهارشنبه، 26 قوس) در پانزدهمین اجلاس کمیته جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، هنر مینیاتوری به عنوان پانزدهمین میراث ناملموس کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبیکستان در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.