443E0869-AE92-4D7B-9D57-594E5580282D_mw1024_n_sکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که مرحله ابتدایی بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و این کمیسیون در نظر دارد امروز فهرست ابتدایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را منتشر کند.

عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: در بررسی و ارزیابی اولیه، اسناد و مدارک تابعیت دوگانه نامزدها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در رابطه با مسئله تابعیت دوگانه نامزدها، گفت: ما از وزارت خارجه درخواست کردیم تا در رابطه با تابعیت دوگانه نامزدها اطلاعات لازم را در ا ختیار کمیسیون قرار دهد.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه نوع جمع‌آوری اطلاعات در خصوص تابعیت دوگانه گفت: کمیسیون از وزارت خارجه کشور بصورت رسمی درخواست کرده‌ که اطلاعات لازم را در اختیار این نهاد قرار دهد و وزارت خارجه باید به کمیسیون انتخابات اطلاعات دهد، در صورتی که وزارت خارجه اطلاعات لازم را نداد و یا نداشت، کمیسیون با مراجعه به سفارتخانه کشورهای مختلف بررسی‌های خود را تکمیل می‌کند.

هوتکی با تأکید بر اینکه فهرست ابتدایی که قرار است امروز اعلام شود، فهرست نهایی نیست، خاطر نشان کرد: کمیسیون تا زمان تهیه فهرست نهایی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و در صورت یافتن اسناد و شواهد، کمیسیون صلاحیت دارد کاندید هایی را که تابعیت دوم و سوم داشته باشد از فهرست نامزدها حذف کند.

تا کنون ۲۶ تن از نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در صحنه حضور دارند و تنها یک نفر به نام دل‌آقا کوهدامنی به دلیل تکمیل نبودن اسناد و شرایط کاندیداتوری از فهرست ۲۷ نفره نامزدهای انخابات ریاست جمهوری حذف شده است.