نورالله عثمانی، قهرمان ملی رشته ورزشی پرتاب وزنه کشور در اثر بیماری که داشت، در هرات درگذشت.

آقای عثمانی از چندی به این سو با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما صبح امروز وی در هرات درگذشته‌است.

گفتنی است که این قهرمان ملی پرتاب وزنه در ۸ سال اخیر جایگاه نخست را در این رشته ورزشی در سطح کشور در اختیار داشت.

باشندگان ولایت غور درگذشت نورالله عثمانی، قهرمان پرتاب وزنه کشور را ضایعه بزرگ برای جامعه ورزشی افغانستان می‌دانند .