براساس گزارش‌ها “محمد رفیع رفیق صدیقى” رییس سابق اجرایی تلویزیون خورشید در اثر گازگرفتگی جان باخته است.

گزارش ها حاکی است که محمد رفیع رفیق صدیقی با یک تن دیگر در ولسوالی استالف کابل، در اثر گاز گرفتگی جان باخته است.

طارق آرین،‌سخنگوی وزارت داخله این خبر را تایید کرده است.

آقاى “صدیقى” پیش از این به حیث گرداننده برنامه هاى سیاسى، سخنگوى وزارت معادن و پترولیم، رییس مرکز اطلاعات و رسانه هاى کمیسیون مستقل انتخابات، رییس اجرایى تلویزیون خورشید و مشاور در شوراى ملى کار کرده بود.

در همین حال برخی از دوستان و آشنایان آقای صدیقی در شبکه ای اجتماعی مرگ آقای صدیقی را مرموز و سوال بر انگیز خوانده است.

هارون معترف یکی از دوستانی آقای صدیقی در رخنامه فیسبکش چنین نوشته است:

“باورش سخت است بپذیرم که صدیقی عزیز، دوست و همصنفی نازنینم و از خوبان نسل جوان ما دیگر زنده نیست. خبر درگذشت او که گفته‌ می‌شود در اثر گازگرفته‌گی صورت گرفته، خیلی پرسش‌برانگیز و مرموز است.”