Rasool Sayyafعبدالرب رسول سیاف یکی از چهره های جهادی افغانستان، دومین نامزد مطرح ریاست جمهوری بعد از داکتر عبدالله، امروز برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ ثبت نام کرد.

آقای سیاف امیر محمد اسماعیل خان را بحیث معاون اول و وهاب عرفان را برای معاونیت دومش برگزیده است.

گفته میشود که محمد اسماعیل، معاون اول آقای سیاف عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان و آقای عرفان، معاون دوم وی عضویت حزب جنبش ملی افغانستان را دارد.

همچنان آقای سیاف توانسته است حمایت عبدالروف ابراهیمی و فضل هادی مسلمیار، رئسای مجلسین ولسی جرگه و مشرانو جرگه را بدست آورده است.

رایزنی های وجود دارد که تا چند روز دیگر عبدالرحیم وردک، اشرف غنی احمدزی و گل آغا شیرزوی که از وظایف قبلی شان استعفا داده اند، به حیث نامزد ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهند کرد.