شهرداری کابل می‌گوید که کار تخریب سینما پارک شهر نو را آغاز کرده است، زیرا این ساختمان قابلیت بازسازی دوباره را ندارد.

سمیر رسا، سخنگوی شهرداری کابل امروز (یک‌شنبه، 18 عقرب) به رسانه‌ها گفته است از آن‌جای که ساختمان این پارک امکان بازسازی دوباره را نداشت، تخریب می‌شود

وی افزوده است که تاکنون در باره طرح مشخص برای ساخت جاگزین این سینما تصمیم نهایی گرفته نشده است.

در همین حال صحرا کریمی، رییس افغان فیلم به خامه پرس گفت که ما مخالف جدی اقدام شهرداری در مورد تخریب سینما پارک هستیم.

بانو کریمی افزود که تخریب سینما به معنی تخریب تاریخ و نابودی فرهنگ یک کشور است و باید جلو این کار گرفته شود.

رییس افغان فیلم بیان داشت که ما برای جلوگیری از تخریب این سینما تلاش‌های زیاد کردیم، اما متاسفانه نتیجه‌ای به همراه نداشت.

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور پس از آن که مسوولیت تامین امنیت کابل را به عهده گرفت، به تاریخ (هشتم عقرب) از شهرداری کابل خواست که «سینما پارک و سینمای خیرخانه» را تخریب و یا به شکل مدرن فعال سازد.

آقای صالح گفته بود: «از شاروالی کابل خواسته شد که سینمای پارک شهرنو را یا تخریب کند و ساحه را شامل پارک سازد – یا به شکل مدرن فعال سازد – ویا در مشارکت با تجار به یک مرکز فرهنگی اساسی تبدیل اش کند. وضعیت موجود قابل قبول نیست. عین تصمیم در ارتباط به سینمای خیرخانه گرفته شد.»

پیش از این نیز ریاست افغان فیلم خواستار واگذاری مدیریت سینما پارک به افغان فیلم شده بود.