میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور در رأس یک هیأت پارلمانی با عمران خان، نخست پاکستان دیدار کرد.

دراین دیدار دو طرف روی مسایل صلح افغانستان و روابط دوجانبه هردو کشور بحث و گفت‌وگو کردند.

در دیدار آقای رحمانی با نخست وزیر پاکستان، هردو جانب در زمینه‌های گسترش روابط دو جانبه دولت‌ها و میان پارلمانی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنان در دیدار رییس مجلس نمایندگان با عمران خان، پیرامون ایجاد اجماع منطقه‌ای در مورد روند جاری صلح نیز بحث صورت گرفت.

دراین سفر آقای رحمانی را برخی از رییسان کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و اعضای این مجلس همراهی می‌کنند.

رییس مجلس نمایندگان در سفر خود به پاکستان تاکنون با وزیر امور خارجه، رییس پارلمان و نخست وزیر این کشور دیدار کرده‌اند.

این چندمین مقام بلندپایه افغانستان است که در دو هفته گذشته به پاکستان سفر می‌کنند.