سیگار، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که یافته‌های تازه این نهاد نشان می‌دهد، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۹ میلیارد دالر از کمک‌های امریکا برای بازسازی افغانستان حیف و میل شده است.

براساس اعلام سیگار، کانگرس ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۲ تا دسمبر سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۳۴ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است.

سیگار از میان ۱۳۴ میلیارد دالر کمک‌های امریکا برای افغانستان، ۶۳ میلیارد دالر آن را مرور کرده و یافته است که از ماه می سال ۲۰۰۹ تا ماه دسمبر سال ۲۰۱۹، حدود ۱۹ میلیارد دالر کمک‌های امریکا در افغانستان ضایع، اختلاس، مفقود و حیف و میل شده است.

گزارش سیگار می‌رساند بر علاوه ۱۵٫۵ میلیارد دالر که در سال ۲۰۱۸ گزارش داده بود، ۳٫۴ میلیارد دالر دیگر نیز ضایع، اختلاس یا حیف و میل شده است.

یافته‌های سیگار از میان ۱۱۱ گزارش منتشر شده و ۵۵ گزارش تحقیقی این اداره به دست آمده است.

سیگار می‌گوید که ۱.۵ میلیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکایی ضایع، ۳۰۰ میلیون دالر اختلاس و ۳۴ میلیون دیگر حیف و میل شده است.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که از مجموع این پول‌ها، ۱۰۶ میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده بود که هیچ دست آوردی نداشته است.

به گفته سیگار از آغاز فعالیت این اداره تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۲ میلیارد دالر از پول مالیه‌دهندگان امریکایی صرفه جویی شده است.

تاکنون دولت در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده است.

این در حالی است که نام افغانستان براساس رده‌بندی شاخص‌های فساد در بین کشورهای با بیشترین فساد در جهان قرار دارند.