داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که طرح ایجاد حکومت موقت هیچ کمکی به روند صلح نمی‌کند.

آقای عبدالله که با شبکه ۲ ایران گفت‌وگو می‌کرد، بیان داشت که هرچند موضوع حکومت موقت روی میز گفت‌وگو‌ها قرار داده نشده، اما این طرح کمکی به روند صلح نخواهدد کرد.

به گفته رییس شورای عالی مصالحه ملی، طرح حکومت موقت هیچ نتیجه روشنی به همراه ندارد، لذا چنین طرحی نمی‌تواند به روند کنونی صلح کمک کند.

وی تاکید کرد که گفت‌وگوهای صلح در مرحله ابتدایی خود قرار دارد و تاکنون چهارچوب اصولی این گفت‌وگوها ترتیب نشده است.

آقای عبدالله تاکید گفت که هدف از مذاکرات جاری، رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور است، لذا برای رسیدن به این هدف، هردو طرف باید روی یک بسته جامع توافق کنند.

وی برای ایجاد اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان، در یک سفر رسمی دو روزه به ایران به سر می‌برد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی در حالی این موضوع را مطرح کرده که دراین اواخر زمزمه‌های در مورد طرح ایجاد حکومت موقت به عنوان راه حل بحران سیاسی کنونی کشور به گوش می‌رسد.

پیش از گفته‌های اقای عبدالله، رییس جمهور غنی نیز با ایجاد این طرح به شدت مخالفت کرده بود.