Taliban Conquer a district in Badakshanبه اساس گزارشها ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان پس از دوساعت درگیری از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج شده است.

مقامات امنیتی ولایت بدخشان تصدیق نموده اند که ولسوالی کران و منجان از کنترول آنها خارج شده و تحت تصرف طالبان در آمده است.

به گفته ای مقامات امنیتی ولایت بدخشان دیروز (شنبه) درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان رخ داد و این درگیری حدود دوساعت دوام داشت که در نتیجه نیروهای امنیتی وادار به عقب نیشینی از این ولسوالی گردیدند.

تا هنوز در مورد تلفات نیروهای امنیتی از طرف مراجع رسمی دولتی اطلاع داده نشده است.

این درحالیست  که در گذشته ولایت بدخشان از جمله مناطق امن افغانستان به شمار میرفت ولی در این اواخر نا امنی ها در این ولایت شدت گرفته است، چنانچه چندی قبل در اثر کمین مخالفین در ولسوالی وردج این ولایت بیشتر از بیست تن از نیرو های امنیتی کشته و چندین تن  دیگر زخم برداشتند.