130928103029_1_512x288_farsزمانیکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سفر پنج روزه اش از ایالات متحده امریکا بازگشت، یکی از افراد که مخالف داشتن رابطه با امریکا بود در میدان هوایی مهرآباد بوتش را به طرف موترحامل روحانی پرتاب نمود.

قرار گزارشات در زمان بازگشت روحانی دو گروه عمده در میدان هوایی حضور به هم رسانیده بودند، یک عده از مخالفین و عده ای دیگر موافقین بودند.

موافقین رئیس جمهور ایران با شعار های روحانی متشکریم و درود بر روحانی پشتیبانی خویش را از رئیس جمهور ابراز مینمودند و گوسفند بر سر راه روحانی قربانی مینمودند.

این درحالیست که مخالفان رئیس جمهور از حضور شان در میدان هوایی قبلأ در ویبسایت شان اطلاع داده بودند.