دولت چین به ارزش یک میلیون دالر تجهیزات بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرد

این بسته‌های کمکی که شامل نزدیک به ۴۰ هزار کیت تشخیص ویروس کرونا، ۲۰ هزار لباس محافظتی، دو پایه دستگاه پی‌سی‌آر و دو پایه دستگاه استخراج ار‌ان‌ای، است، روز (پنج‌شنبه، هفدهم میزان) به دولت افغانستان تسلیم داده شد.

محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در حین تسلیم‌گیری این بسته‌های کمکی، از مساعدت‌های دولت چین به مردم افغانستان سپاس‌گزاری کرد.

آقای دانش گفت که چین از حامیان استقرار صلح و ثبات در افغانستان است و امیدوار است که این نقش بیشتر از این پررنگ شود.

معاون دوم رییس جمهور درمورد بحران جهانی کرونا گفت که این ویروس هنوزهم در گوشه و کنار جهان قربانی می‌گیرد و خطرات ناشی از آن به کلی برطرف نشده است.

به گفته وی، موضوع اساسی آموختن تجربیات جهانی مبارزه با کرونا است که دولت افغانستان برای برنامه‌ریزی و مبارزه با ظهور احتمالی موج دوم این ایپیدمی به آن نیاز دارد.