صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان به مردم اطمنان می‌دهد که از “آزادی بیان “و “حق دست‌رسی به اطلاعات” پاسداری ‌کند.

صدیقی در یک رشته توییتی به مناسبت روز جهانی حق دست‌رسی به اطلاعات گفته است که “آزادی بیان” و “حق دسترسی به اطلاعات” به عنوان حقوق بنیادی شهروندان پابرجا خواهد ماند.

وی نگاشته است:

ما به مردم خویش اطینان می‌دهیم که آزادی بیان ودسترسی به اطلاعات،هم‌چنان به عنوان حقوق بنیادی شهروندان ما پابرجا خواهد ماند و حکومت به پاسداری از کلیه‌ی ارزش‌های نزده‌ساله‌ی افغانستان، متعهد می‌باشد.

وی هشدار داده است که اکنون نیز تهدیدهایی در برابر ارزش‌های نزده ساله‌ی اخیر به شمول آزادی بیان، حقوق زنان به مشاهده می‌رسد که متوجه آن باید بود.

صدیقی بدون این‌که از کدام گروه مشخص نام ببرد می‌گوید که گروه‌های تاریک اندیش تلاش‌ دارند تا افغانستان را بار دیگر به دوره‌ی تاریک و تک‌صدایی بکشانند.

اگرچه ۱۹ سال گذشته از نظر آزادی بیان در تاریخ معاصر افغانستان بی نظیر بوده است؛ اما روزنامه نگاران افغان همچنان از عدم دست‌رسی به موقع به اطلاعات و در برخی موارد و از عدم ارایه اطلاعات توسط برخی ارگان‌های دولتی انتقاد می‌کنند.