رییس جمهور غنی در دیدار با اعضای ولسی جرگه گفته است که تقرری‌ها در گمرکات و ادارات عایداتی باید به اساس رقابت آزاد انجام شود.

در خبرنامه‌ی که ارگ نشر کرده آمده است، رییس جمهور غنی عصر روز (یک‌شنبه، ۶ میزان) با روسا و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و مالی ولسی جرگه دیدار کرد.

بر ساس خبرنامه، رییس جمهور در این دیدار بر اتخاذ اقدامات اساسی در قسمت گمرکات تاکید کرده و گفته است که مقرری ها در گمرکات و ادارات عایداتی باید بر اساس رقابت آزاد صورت گیرد.

در عین حال اعضای ولسی جرگه نیز خواستار توجه بیش‌تر حکومت در زمینه تطبیق قوانین در گمرکات و بنادر کشور شده‌اند.

پیش از این گزارش‌های مبنی بر تعیین۵۰ درصد کارمندان گمرکات با زور ۴۷ نماینده مجلس به نشر رسیده بود.