عمران خانه، نخست وزیر پاکستان خروج شتاب زده ‌ی جامعه جهانی از افغانستان را “نامعقول” دانسته و گفته است که کشورهای منطقه و سازمان های جهانی از افغانستان در برابر مخربین محافظت کنند.

نخست وزیر پاکستان همچنان گفته است که احتمال دارد گفتگوهای صلح در دوحه زمان گیرو پرزحمت باشد و ممکن به بن‌بست مواجه شود؛ اما یک بن بست صلح‌آمیز در میز مذاکره بهتر از یک “بن‌بست خونین در میدان جنگ” است.

وی تاکید کرده است که مذاکرات میان افغان‌ها به سختی انجام می شود، همه طرف نیاز به صبر و سازش دارند و زمینه پیشرفت وجود دارد اما بدون زحمت ممکن نیست.

آقای عمران خان در مقاله‌ای که در واشنگتن پوست نشر شده، تاکید کرده است که جامعه جهانی باید برای افغانستان پس از جنگ، روی کمک‌هایش برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به روابط اجتماعی اتباع دو کشور گفته است که پاکستان پس از مردم افغانستان، بیشترین هزینه جنگ در این کشور را پرداخته است.

نخست وزیر پاکستان افزود، در ۴ دهه گذشته پاکستان که میزبانی ۴ میلیون مهاجر افغان را به عهده داشته به مرکز ورود اسلحه و مواد مخدر مبدل شده بود.

آقای نخست وزیر همچنان بر نقش کشورش در زمینه استقرار صلح در افغانستان اشاره کرده و گفته است کسانی‌که در پروسه صلح تلاش کرده‌اند باید در برابر تعیین جدول زمانی “غیرواقع‌بینانه” برای خروج نیروهای خارجی مقاومت کنند.

عمران خان بر حمایت و همکاری کشورش در زمینه دست‌یابی مردم افغانستان به یک افغانستان صلح آمیز، مستقل و آزاد تاکید کرده و افزوده است که گفتگوهای صلح نباید به اجبار انجام شود.

وی ضمن این‌که از همه طرف ها خواستار کاهش خشونت شده،گفته است همان طور که حکومت افغانستان گروه طالبان را به عنوان یک واقعیت سیاسی به رسمیت شناخته است، امید می رود که این گروه نیز ارزش های افغانستان که در دو دهه گذشته به دست آمده را به رسمیت بشناسند.

از سوی‌هم وی اضافه کرده که پاکستان در کنار جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا اجازه نمی‌دهند افغانستان به پناهگاه امن برای هراس‌افگنان تبدیل شود.

وی وجود گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را تهدید برای صلح جهانی دانسته و گفته است که حکومت افغانستان برای کنترول ساحات که در آن هراس‌افگنان فعالیت دارد و برای حملات علیه مردم افغانستان، نیروهای بین‌المللی و پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند، باید تدابیر لازم را روی دست گیرد.

این در حالی است که گروه های مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان از سه هفته بدینسو در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برند و با برگزاری چندین نشست اما تاکنون به نتیجه واحد در زمینه آغاز گفتگوها دست نیافته اند.