اداره ملی امتحانات طی نشست خبری امروز (پنج‌شنبه، ۳ میزان) نتایج امتحان سرتاسری کانکور سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

شمسیه فرزند محمد نسیم از لیسه آصف مایل شهر کابل با کسب نمره ۳۵۵٫۱۸۵ مقام اول، نعمت‌الله فرزند محفوظ الله از لیسه حکیم ناصر خسرو بلخی شهر کابل با کسب نمره ۳۵۳.۱۳۳ مقام دوم و محمد مجتبی فرزند خادم حسین از لیسه دوغ‌آباد شهر کابل مقام سوم را در امتحان سراسر کانکور به دست آورده اند.

به این ترتیب، توریالی فرزند سیدکریم با کسب نمره ۳۴۹.۸۶۷ از بدخشان به درجه چهارم، احمد فواد فرزند احمدرحیم با کسب نمره ۳۴۹.۷۳۵ از کابل به درجه پنجم، زین‌العابدین فرزند بادار با بدست آوردن نمره ۳۴۸.۵۷۱ از غور به درجه ششم، احمد وثیق فرزند احمدقسیم با کسب نمره ۳۴۸.۳۳۶ از کابل به درجه هفتم، نصیحه فرزند رحیم‌داد با کسب نمره ۳۴۸.۳۰۱ از کابل به درجه هشتم، وثیق فرزند خیرمحمد با کسب ۳۴۸.۱۰۴ از غور به درجه نهم و فضل احمد فرزند گُل آقا با کسب نمره ۳۴۸.۱۶ از ولایت هرات به درجه دهم به دانشگاه های کشور راه یافته اند.

عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات در این نشست گفت که نزدیک به ۲۰۰ هزار داوطلب کانکور امسال در شش دوره در ۳۴ ولایت کشور در امتحان کانکور امسال اشتراک کرده بودند.

بر اساس گفته ‌های وی ۹۸ درصد از داوطلبان کانکور امسال در تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شدند و نزدیک به دو یا سه هزار داوطلب دیگر نتوانستند در این روند کامیاب شوند.

عباس بصیر، نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست امتحان کانکور سال ۱۳۹۹ را قناعت بخش عنوان کرد و تاکید کرد که این پروسه با شفافیت کامل پیش برده شده است.

وی همچنان افزود که ۲۰ ست بورسیه‌‌ی تحصیلی برای اول نمره تا بیستم نمره کانکور امسال و ۱۰۲ ست بورسیه‌ی تحصیلی دیگر برای اول نمره تا سوم نمره ولایات در نظر گرفته شده است.