رییس جمهور غنی می‌گوید با آن که افغانستان هم‌زمان با عوامل متعدد آشفتگی روبرو است؛ اما صلح از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اولویت مردم این کشور به حساب می آید.

رییس جمهور که در هفتادوپنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، این اظهارات را مطرح نمود.

وی گفت:

علی‌رغم این که ما با عوامل متعدد آشفتگی به صورت همزمان روبرو هستیم؛ صلح، همچنان، ضروری‌ترین و مهم‌ترین اولویت ماست.

رییس جمهور همچنان تاکید کرد که افغان‌ها بر تقویت ساختارهای حکومتداری و دولتی به منظور ایجاد یک محیط مساعد و مطلوب برای رشد، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

وی گفت که مسوولیت همه کشورهای جهان است تا با تلاش جمعی در راستای پیش‌برد اهداف انکشافی پایدار و ارتقای صلح، رفاه و امنیت در سراسر جهان گام بردارند.

غنی ضمن ابراز امتنان از سازمان ملل متحد برای درخواست آتش‌بس و کاهش خشونت در افغانستان، از این سازمان خواست تا در شرایط پیچیده با افغانستان همکاری کند.

رییس جمهور بیان داشت، برای برقراری صلح پایدار در افغانستان، باید ریشه‌های تروریزم را که مانند آفتی در منطقه ما شیوع کرده و نیز به عنوان یک تهدید و پدیده جهانی روی آن متمرکز شویم.

وی تاکید کرد:

ما به عنوان یک حکومت و یک جامعه، حکومت افغانستان در اتخاذ یک تصمیم سخت برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان تعهد، همدردی و شهامت لازم را نشان داده است.

این در حالی است که گفتکوهای صلح میان هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان به تاریخ ۲۲ ماه سنبله در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد و تیم تماس در این مدت با دایر کردن چندین جلسه تاکنون نتوانسته اند در مورد طرزالعمل این دور مذاکرات به توافق برسند.