وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور عواید ملی در سال جاری ۱۸ میلیارد افغانی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با خامه پرس گفت که عواید سه ربع اول سال مالی جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال مالی گذشته ۱۸ میلیارد افغانی کاهش یافته است.

مسجدی گفت:

از آغاز سال مالی روان تا امروز ۱۱۵ میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده است اما در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۳۳ میلیارد افغانی جمع آوری شده بود که دلایل اصلی این کاهش، محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی، بسته شدن بنادر و ایجاد اختلال در خدمات ادارات دولتی در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور می‌باشد.

بر بنیاد گفته‌های وی، وزارت مالی برای عواید ملی سال مالی روان ۲۰۸ میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود؛ اما شیوع ویروس کرونا مانع رسیدن به این هدف شد و در حال حاضر ۱۷۷ میلیارد افغانی برای عواید ملی در نظر گرفته شده است.

وزارت مالیه در حالی ۱۷۷ میلیارد افغانی را برای جمع آوری عواید ملی در نظر گرفته است که عواید ملی سال مالی گذشته به ۲۰۵ میلیارد افغانی رسیده بود.