وزارت داخله اعلام کرده که پولیس مبارزه با جرایم یک مخفی‌گاه سلاح و ماین های مقناطیسی را در شهر کابل کشف و ضبط کرده است.

در خبرنامه که وزارت داخله نشر کرده آمده است که پولیس مبارزه با جرایم طی یک سلسله عملیات هدفمند، بر یک منزل مسکونی در شهر کابل یک ذخیره‌گاه مهمات و ماین های مقناطیسی را کشف ضبط کرده است.

بر اساس خبرنامه از این مخفی‌گاه؛ ۴۸ میل سلاح نوع قلمی، ۱۴ حلقه ماین مقناطیسی و ۸۵۰ مترفلیته ثانیه سوز کشف و بدست آمده است.

وزارت داخله گفته است که تروریستان می‌خواستند با استفاده از این وسایل جنگی، یک سلسله حملات پیچیده را در بخشی‌های شهر کابل سازماندهی کنند.

وزارت داخله مشخص نکرده است که این مخفی‌گاه مهمات مربوط به کدام گروه تروریستی است.