رییس جمهوری غنی طی حکمی، کریمه حامد فاریابی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد تعیین کرده است.

اداره امور ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که قرار است کریمه حامد فاریابی از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی، جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شود.

کریمه حامد فاریابی پیش از این عضوی شبکه جامعه مدنی فاریاب و یک تن از مدافعین حقوق زنان در این ولایت بود.

پیش از این مصطفی مستور به عنوان وزیر اقتصاد ایفای وظیفه می‌کرد.