دیده‌بان شفافیت افغانستان گفته است که بورد کرکت افغانستان فاقد شفافیت، حسابدهی و میکانیزم های حداقلی برای حکومتداری و پیش‌گیری از فساد است.

دیده‌بان شفافیت امروز (شنبه، ۱۵ سنبله) گزارش تازه‌ی را در رابطه به حکومت‌داری کرکت بورد نشر کرده و گفته است که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که نواقص جدی در حکومت‌داری بورد کرکت افغانستان وجود دارد.

این نهاد روند انتخاب اعضای کرکت بورد را پرسش برانگیز خوانده و گفته است که کرکت بورد به رغم کمک‌های بین‌المللی در آماده کردن زیربناها برای تمرین زنان، ناکام بوده است.

دیده‌بان شفافیت گفته است که این تحقیق ماه‌ها را به این دلیل که بورد کرکت افغانستان از ارایه اطلاعات ضروری به تیم تحقیق سر باز زده‌است، در بر گرفت و در نهایت با مداخله کمیسیون دسترسی به اطلاعات، معلومات مورد نیاز به دست آمده است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت گفته است که حکومت‌داری در بورد کرکت با چندین چالش جدی مواجه است. اولین و مهم ترین آن‌ها سیاسی شدن روند انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییرات مکرر در سطح اجرایی است.


آقای افضلی افزوده است، رییس جمهور که صلاحیت انتصاب هیات مدیره را دارد کرکت بورد دارد، اما نتوانسته است شفافیت و پاسخ‌گویی را در تغییرات رهبری در هیات مدیره تامین کند، گفته است

وی تاکید کرده است که تاکنون دلایل تغییرات مکرر در رهبری کرکت‌بورد را ارایه نکرده است.

بر اساس یافته‌های دیده‌بان شفافیت، رییس جمهور غنی در جریان شش سال گذشته چهار بار رهبری اداره کرکت‌‌بورد را تغییر داده‌است.

طبق گزارش دیده‌بان شفافیت از قوس ۱۳۹۳ تا قوس ۱۳۹۵، نسیم‌الله دانش در سمت ریاست این بورد قرار داشت و با شکرالله عاطف مشعل که تا قوس ۱۳۹۷ در این سمت کار می‌کرد، تعویض شد.

گزارش اضافه کرده است که پس از عاطف مشعل، عزیزالله فضلی ۸ ماه کرکت‌بورد را ریاست کرده است. در حال حاضر فرهان یوسف‌زی از ماه ثور ۱۳۹۸ در راس کرکت‌بورد قرار دارد.

مشتاق رحیم، گزارش‌گر کرکت ‌بورد گفته است: “یافته های آنان نشان می‌دهد که هیچ یک از روسای برکنار شده از هیات مدیره با شهرت نیک از این اداره نرفته‌اند و هر کدام با اتهامات فساد، خویش‌خوری و اختلاف با بازی‌کنان متهم هستند.”

گزارشگر تاکید کرده است که دولت هیچ‌گونه ارزیابی را از عمل‌کرد اعضای هیات مدیره انجام نداده است.

وی گفته است که شمار زیادی از بازی‌کنان، از بسته‌گان اعضای هیات مدیره کرکت‌بورد هستند.

او افزوده است: “تعداد زیادی از نزدیکان مقامات هیات مدیره کرکت‌بورد به طور منظم در تیم‌های مختلف انتخاب شده‌اند، در حالی که بازیکنان با عمل‌کرد نسبتاً بهتر نادیده گرفته می‌شوند.”

در این گزارش آمده است که برخی از بازی‌کنان ارشد، حداقل شرایط انتخاب شدن در تیم ملی مانند بازی کردن چند دوره مشخص در مسابقات کرکت داخلی یا فعالیت برای مدت زمان مشخصی در داخل کشور را ندارند.

از سوی هم عزت‌الله ادیب، مسوول تحقیق دیده‌بان شفافیت گفته که سند طرز سلوک از سوی کرکت‌بورد پس از آن‌که تیم تحقیق این سند را از آن‌ها درخواست کرد، در اسد ۱۳۹۸ تصویب شد.

در گزارش آمده است که سند طرز سلوک تاکنون به زبان‌های رسمی کشور ترجمه نشده است و مسوولان و بازی‌کنان از آن به درستی استفاده نمی‌توانند.

یافته های دیده‌بان شفافیت نشان می‌دهد که روند شریک سازی معلومات در اداره بورد کرکت نیز با حد اقل معیارها برابری ندارد.

دیده‌بان شفافیت می‌گوید بورد کرکت گزارش تفتیش سالانه خود را منتشر نکرده است و نیز هیچ نشانه ای وجود ندارد که این نهاد تحت تفتیش مستقل سالانه قرار می‌گیرد.

این در حالی است که در دو دهه گذشته شاهد موفقیت‌های چشم‌گیری تیم کرکت بودی.

در همین حال افضلی از رییس جمهور غنی خواسته است تا حکم تعدیل اساسنامه بورد را صادر و طرزالعمل های واضح را برای تعیین دوره تصدی اعضای هیات مدیره بورد و همچنین جزییات مراحل انتخاب آن‌ها برای هیات مدیره وضع کند.