وزارت خارجه اعلام کرده است که به منظور تقویت روابط دیپلوماسی کشور برای 12 کشور سفیر جدید معرفی کرده است.

وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ریاست جمهوری به درخواست این وزارت تعیین 12 سفیر جدید و تمدید مدت خدمت یک‌تن از سفیران فعلی را منظور کرده است.

بر اساس خبرنامه حکومت این اقدام را به منظور تقویت هرچه بیشتر دستگاه دیپلوماسی و استفاده از ظرفیت‌های مسلکی و کاردان در راستای تحقق اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان روی دست گرفته است.

بر بنیاد خبرنامه، زلمی رسول به عنوان سفیر در بریتانیا، یما یاری سفیر در آلمان، بسم الله وزیری سفیر در قرغیزستان، سید طیب جواد سفیر در روسیه، منیژه باختری سفیر در اتریش، امان‌الله جیحون سفیر در آذربایجان، خالد احمد زکریا سفیر در ایتالیا، نجیب‌الله علی‌خیل سفیر در پاکستان، امیر محمد رامین سفیر در ترکیه، فرید ماموندزی سفیر در هند، خان‌ولی خان بشرمل سفیر در ترکمنستان و شفق خواتی به عنوان سفیر افغانستان در ایران انتخاب شده اند.

در خبرنامه آمده که مدت خدمت وحید الله ویسی، سفیر فعلی افغانستان درآسترالیا، برای یک سال دیگر تمدید شده است.