امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در مورد بی نتیجه ماندن عملیات قطعات خاص نیروهای امنیتی افغان که از بهر گرفتاری کرام‌الدین کریم رییس فدراسیون فتبال افغانستان راه اندازی شده بود، واکنش نشان داده است.

صالح در برگه فیسبکش نوشته است که مقامهای محلی پنجشیر باید به هدف پاسخ دهی به کابل بیایند و در مورد این عملیات به مردم وضاحت دهند.

وی همچنان حلقاتی را برای سیاسی سازی این قضیه متهم میکند و میگوید که سیاسی ساختن موارد جرمی و حقوقی بخاطر اهداف کوچک سیاسی برای آدم هایی که ادعای  بزرگ  دارند شرم آور است.

اما آقای صالح روشن نساخته است که هدفش از کسانی که تلاش کرده اند قضیه را سیاسی سازند، چی کسانی اند.

کرام الدین کرام در فهرست فراری های عدلی است. اما ربط دادن هر عملیات به رییس جمهور –  ارگ  و من از سوی فرصت طلبانی که مردم را ملیشه بی معاش خود تلقی میکنند اینبار برملا خواهد شد. کرام الدین کرام باید به دستگاه عدالت حاضر شود و اتهام نسبت به خود را پاک سازد.

صالح ظاهراً مقام‌های محلی را گماشته شده از سوی حلقاتی خوانده است که میخواهند با استفاده از آنها به مقاصد سیاسی دست یابند.

یک حلقه معلوم الحال بی برنامه که با تعیین ناکاره ها پنجشیر را به گروگان گرفته اند حالا برآمده اند دنبال اینکه ازین حالت بد و خجل آور بازهم استفاده ناجایز سیاسی برای بقای چند نفر در صحنه نمایند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی بشمول قطعات خاص شب گذشته عملیاتی را به منظور دستگیری کرام‌الدین کریم،‌ رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان که به سوءاستفاده جنسی از دختران ورزش‌کار متهم است، راه اندازی نموده بودند، اما مردم محل در برابر نیروهای امنیتی ایستادند و مانع دستگیری وی شدند.

عملیات دیشب نیروهای امنیتی بی نتیجه پایان یافت و وزارت داخله به روز دوشنبه اعلان کرد که نیروهای امنیتی پس از اینکه آقای کریم را در ساحه نیافتند، به عملیات پایان دادند.