کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی در ماه ثور سال آینده برگزار می شود.

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر خبرنامه‌ای گفته است که طرح برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را به کابینه فرستاده است و به اساس این طرح انتخابات ولسی جرگه در ماه ثور سال آینده برگزار خواهد شد.

در خبرنامه‌ی کمیسیون انتخابات آمده است که انتخابات ولسی جرگه در غزنی در سه حوزه انتخاباتی برگزار خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات از دولت خواسته است که اقدامات لازم را برای تامین امنیت این ولایت را روی دست بگیرد و همچنان منابع مالی را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا انتخابات در یک فضای صلح آمیز برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ولسی جرگه سال گذشته به دلیل اختلاف به وجود آمده بر سر توزیع حوزه های انتخابی در ولایت غزنی برگزار نشد.