اداره ملی هوانوردی ملکی می‌گوید عواید این اداره به دلیل شیوع ویروس کرونا در ۶ ماه نخست سال مالی ۴ میلیون دالر کاهش یافته است.

قاسم وفایی‌زاده، رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی طی نشست خبری امروز( شنبه، ۲۵ اسد) گفت، عواید این ادار در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۹ نسبت سال گذشته در زمان مشابه ۴ میلیون دالر کاهش یافته است.

بر اساس گفته های وفایی‌زاده، شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر عواید اداره هوانوردی ملکی داشته است.

رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که در ۶ ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹، به گونه‌ی مجموعی، ۶۶۸۶ گرام طلا، ۳۰۳ هزار و ۵۵۵ دالر امریکایی، ۲۶ هزار و ۸۳۰ گرام مواد مخدر، ۸۱۷ میل اسلحه خفیف و ۵۷ هزار و ۱۴۰ امتعه ممنوعه از پروازهای داخلی و خارجی در ۴ میدان هوایی افغانستان، کشف و ضبط شده است.

وی همچنان بیان داشت که در جریان روز های قرنطینه ۴۱۲ پرواز خارجی و ۲۲۲ پرواز داخلی انجام شده است.

طبق گفته های وفایی‌زاده شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر، به گونه‌ی مجموعی در نیمه‌ی اول سال مالی ۱۳۹۹، نزدیک به ۳ میلیون دالر خساره‌مند شده‌اند و همچنان گفت که شرکت های هوایی ملکی کشور حدود ۳۰ میلیون دالر از این اداره قرض دار اند که تاکنون پرداخت نکرده اند.