هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم با پیری مایودون سفیر اتحادیه اروپا در دفتر کاری خود دیدار کرد.

در این دیدار ضمن بحث در مورد کمک های اتحادیه اروپا در بخش سکتور معادن، بر ایجاد یک چارچوب حقوقی پایدار و معتبر و همکاری در توسعه ظرفیت قانونی تاکید شد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم آمده است که چخانسوری ضمن ارایه معلومات در مورد منابع طبیعی کشور گفت:

ما در چهار چوب قانونی سکتور معادن اصلاحات به وجود می‌آوریم تا پروسه ها تسهیل و فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده و شفافیت سرعت و تحرک لازم به میان آید.

از سوی دیگر پیری مایودون، سفیر اتحادیه اروپا علاوه بر تعهد خود به همکاری در بخش سکتور معدن افغانستان ، از برنامه‌های و اصلاحات که در این وزارت به وجود آمده استقبال کرد.