رییس جمهورغنی ، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور طی بیانیه‌های جداگانه ،حمله به فوزیه کوفی، عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان را محکوم کرده اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور غنی سوی قصد به جان فوزه کوفی، عضوی هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان را به شدت محکوم کرده است.

از سوی هم عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی ضمن محکوم کردن این رویداد از نهادهای مسوول خواسته است تا عاملان آن را شناسایی و به پنجه قانون بپسارند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور نیز با نشر بیانیه‌ای حمله مسلحانه فوزیه کوفی را محکوم کرده و ضمن ابراز نگرانی گفته است، شکی نیست که این حمله به پروسه صلح افغانستان. است.

فوزیه کوفی، عضوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان عصر روز گذشته در یک حمله مسلحانه در ولسوالی قره باغ کابل در مسیر کابل_پروان زخمی شد.