سر شماری تازه اداره ملی احصاییه نشان می‌دهد که در ولایت هرات ۲ میلیون ۱۴۰ هزار و ۶۶۲ تن زندگی می‌کند.

بر اساس آمار که اداره احصاییه به تازگی نشر کرده تعداد زنان نسبت به مردان ۰٫۸ در صد کمتر است.

در سرشماری اداره احصاییه آمده که در ولایت هرات ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۶۶۲ تن زندگی می‌کنند که از این جمله ۱ میلیون و ۷۸ هزار و ۸۷۷ تن آن مرد و ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۷۸۵ تن آن را زنان تشکیل می‌دهند.

طبق سر شماری اداره احصاییه کشور از جمع کل نفوس هرات ۶۵۲ هزار و ۱۱۴ تن آن در شهر و ۱ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۵۴۸ تن آن در دهات زندگی می‌کنند.

این در حالی است که همواره از رشد بی رویه نفوس افغانستان نگرانی‌ها وجود دارد؛ اما سازمان ملل متحد، یازدهم جولای را به عنوان روز جهانی جمعیت نام‌گذاری کرده و از سال ۱۹۸۹ به این سو، در اکثر کشورهای جهان، از این روز گرامی‌داشت می‌شود.