سخنگوی ریاست جمهوری ادعای اخیر طالبان مبنی بر قصد حمله داعش در تبانی با استخبارات حکومت افغانستان بر زندانیان باقی‌مانده‌ی این گروه را بی اساس خوانده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در توییتر خود نگاشته است؛ اتهامات اخیر طالبان در مورد چگونگی تامین امنیت زندانیان طالبان بی اساس است.

صدیقی میگوید که دولت افغانستان قبلا در این زمینه اقداماتی لازم را انجام داده است و طالبان باید از صدور چنین اظهاراتی خودداری کنند.

این در حالی است که گروه طالبان ادعا کرده است که یک گروه داعش به همکاری استخبارات حکومت افغانستان و یک تعداد نظامیان افغان قصد حمله بر زندانیان را دارد که قرار است از محبس پلچرخی رها شوند.