حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) به دنبال وارد شدن خسارات مالی به دو رسانه محلی در ولایت بغلان از نهاد های امنیتی خواسته است که تامین امنیت رسانه‌ها را در اولویت قرار دهند.

نی با نشر خبرنامه‌ی به روز ( چهارشنبه، ۲۲ اسد) گفته است که انفجار ماین در نزدیکی دفتر دو رسانه محلی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به این دو رسانه خسارات هنگفت مالی وارد کرده است.

بر اساس خبرنامه نی دو روز قبل یک ماین جا سازی شده در نزدیکی دفتر رادیو آرمان‌شهر و هفته نامه شهر بانو واقع شش صد کوتی شهر پلخمری انفجار کرده است.

نی همچنان از نهاد های امنیتی خواسته است که در رابطه این حادثه تحقیق کرده و عاملان آن را گرفتار و به پنچه قانون تسلیم کند.

این در حالی است که نهاد های رسانه‌یی در افغانستان همواره از سوی گروه‌های مسلح و افراد زورمند تهدید می شود.