وزارت مالیه کشور می‌گوید که اپلیکیشنی را فعال کرده است که اسناد مالی را ردیابی می‌کند.

عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه در جلسه روز گذشته( دوشنبه، ۲۰ اسد) این وزارت از فعال سازی اپلیکیشن یاد شده خبر داد.

زدران گفت که این برنامه به هدف‌؛ مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی، سرعت بخشیدن به روند کاری و جلوگیری از ضیاع وقت مراجعین راه اندازی شده است.

معین مالی وزارت مالیه تایید کرد که این برنامه در تمام واحد های این وزارت نصب شده و قابل استفاده است.

وزارت مالیه گفته که این اپلیکیشن توسط ریاست تکنالوژی معلوماتی این وزارت ساخته شده است که دارای ویژگی های مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات تحت پروسس، نشان دهنده چگونگی پیشرفت اسناد، ارسال پیام الکترونیکی به مراجعین و جوانب دخیل بعد از تکمیل پروسه اسناد و ارایه گزارش های تصمیم گیری به اساس تعامل کاربر با سیستم می باشد.

بر اساس گفته های وزارت مالیه این برنامه تا یک هفته دیگر به دسترسی مراجعین این وزارت قرار داده خواهد شد.