وزارت معارف اعلام کرد است که کابینه طرح وزارت معارف مبنی بر آغاز دروس حضوری مکاتب دولتی و خصوصی را تایید کرده است.

بر اساس طرح وزارت معارف درس حضوری صنف‌های یازدهم و دوازدهم مکاتب دولتی، صنوف هفتم الی دوازدهم لیسه های شبانه، صنوف اول الی دوازدهم مکاتب خصوصی سر از اول ماه سنبله آغاز می شود.

در اعلامیه وزارت معارف آمده است که دروس حضوری مکاتب دولتی خصوصی با رعایت توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه شروع خواهد شد.

پس از شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و افغانستان سبب شد مراکز آموزشی برای چند مدتی تعطیل شود، از این رو برنامه وزارت معارف افغانستان و آغاز سال تعلیمی برای ۶ ماه به تاخیر افتاد.