ریاست زراعت هلمند برای ۳۰۰ زن بیوه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی ناوه زمینه اشتغال‌زایی فرهم کرده است.

ریاست زراعت هلمند گفته که بذر بیش از ده گونه سبزی و کود کیمیاوی را در اختیار این زنان قرار داده است.

 گفته می شود که ریاست زراعت هلمند به هدف حمایت از خانواده‌های فقیر و توسعه باغچه‌های خانگی این فرصت های کاری را ایجاد کرده است.

ریاست زراعت هلمند به همکاری موسسه خیریه کمک های بشری این فرصت را برای ۳۰۰ زن فراهم کرده است.

ولایت هلمند یکی از بزرگترین ولایات زراعتی افغانستان بوده و بیش از ۷۵ فیصد نفوس این ولایت مشغول زراعت و دام داری اند.