وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که صادرات کشور از طریق دهلیزهای هوایی طی ۷ ماه اخیر ۲۹ درصد افزایش یافته است.

این وزارت با نشر خبرنامه‌ی گفته است که طی ۷ ماه اخیر سال جاری میزان صادرات کشور از طریق دهلیزهای هوایی نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه افزایش یافته است.

وزارت تجارت با آن که کدام رقمی مشخص از ارزش میزان صادرات کشور از طریق دهلیز های هوایی نشر نکرده است اما گفته که صادرات کشور از راه های ترانزیتی زمینی و هوایی در حال بهبود است.

بر اساس خبرنامه، صادرات کشور از طریق دهلیزهای هوایی با کشورهای هند و امارات متحده عربی به حالت عادی برگشته است.

خبرنامه می افزاید که فصل صادرات کشور از نیمه دوم سال مالی آغاز می‌شود و تا پایان سال به اوج خود می‌رسد.

این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در جهان روابط تجارتی را نیز متاثر کرد و تقریبا در سر تا سر جهان پرواز ها بند و همچنان داد و گرفت از راه های زمینی نیز به شدت کاهش یافت.