وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است، اسنادی را بررسی می کند که سربازان این کشور را در افغانستان به کشتار عمدی افراد ملکی متهم می کند.

سربازان بریتانیایی ۱۶ هم فبروری سال ۲۰۱۱ در ولایت هلمند شب هنگام وارد خانه فردی به نام سیف الله شدند بدون آنکه از جانب این خانواده احساس خطر کنند آنان را در خواب به قتل رسناندند.

از سوی هم در روز های گذشته گزارش های در رسانه ها به نشر رسید که نشان می داد سربازان بریتانیایی در زمان ماموریت شان در ولایت هلمند سالمندان و افراد با نفوذ را عمدا هدف گرفته بودند.

وزارت دفاع بریتانیا همچنان گفته است که در مورد چگونگیی درز کردن اسناد محرم اردوی این کشور به رسانه ها و غافل بودن مقامات از عمل کرد سربازان نیز تحقیقات صورت می گیرد.

انتشار اسناد محرمانه‌‌ای از اردوی بریتانیا که شامل ایمیل‌هایی از قوای هوایی درباره عملیات ‌هایی در افغانستان می‌شود.

اکنون پس از انتشار این اسناد وزارت دفاع بریتانیا تصمیم به شروع یک بررسی جدید در این مورد گرفته‌ تا دریابند که چرا مقام‌ های بلند پایه آن کشور در جریان این ایمیل‌ها قرار داده نشده بودند.