ریاست زراعت ولایت میدان وردک می‌گوید، با آنکه زمین این ولایت برای هرنوع زرع مساعد می ‌باشد اما بیش از یک‌ دهه است که کشت کوکنار در این ولایت صورت نگرفته است.

احمد ولید تسل، رئیس زراعت میدان وردک در صحبت با خامه پرس گفت «از ۱۵ سال به این کشت کوکنا در این ولایت به صفر رسیده است و این امتیاز بر می‌گردد به مردم ولایت میدان وردک».

به گفته‌ی رئیس زراعت میدان وردک، مردم به منظور این که فرزندان‌شان دور از مواد مخدر باشند و برای جامعه‌ی عاری از مواد مخدر، از سال‌های متمادی به این سو کوکنار کشت نکرده اند.

آقای تسل می‌افزاید، ریاست مبارزه با مواد مخدر که قبلا در این ولایت فعالیت داشت، اکنون با دیگر ادارت مدغم گردیده است.

این در حالی است که افغانستان از بزرگترین کشور‌های تولید کننده تریاک در جهان شناخته می‌شود.

براساس پژوهشی که از طرف «واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان» در سال ۲۰۱۹ صورت گرفت، نیم میلیون افغان کارمندان دایمی چرخه‌ی کشت، تولید و قاچاق مواد مواد مخدر هستند.

براساس معلومات این نهاد در سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۶۳ هزار هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر کشت شده بود که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۰ سه برابر افزایش را نشان می دهد.

بیشترین کشت کوکنار در افغانستان، در ولایت‌های قندهار و هلمند، در نزدیکی مرز با پاکستان صورت می‌گیرد که از طریق ولایت هلمند به سوی پاکستان و ایران قاچاق می‌شود.