وزارت خارجه هند از آزادی نیدان سینگ، مسوول ترمیم و حفاظت اماکن مذهبی هندوها استقبال کرد.

نیدان سینگ، مسوول ترمیم و حفاظت اماکن مذهبی هندوها که در ولسوالی سمکنی پکتیا از سوی طالبان اختطاف شده بود، آزاد شده است.

آنوراگ سریواستوا، سخنگوی وزارت امور خارجه هند (شنبه ۲۸ سرطان) در صفحه تویترش از رهبری افغانستان، نیروهای امنیتی و بزرگان قومی که برای رهایی این رهبر جامعه سیک‌ها در افغانستان، تلاش کرده‌اند، سپاس‌گزاری کرده است.

نزدیک به یک ماه پیش (دوشنبه ۲ سرطان) زمانی که نیدان سینگ برای اجرای یک مراسم مذهبی به ولسوالی سمکنی رفته بود، از سوی چهار فرد مسلح اختطاف شد.

عبدالرحمان زرمتی، ولسوال سمکنی ولایت پکتیا می‌گوید که ابتدا گمان می‌رفت غاصبان زمین و آدم‌ربایان او را اختطاف کرده‌اند اما پس از بازداشت پنج تن در پیوند به آن، مشخص شد که نیدان سینگ از سوی طالبان اختتاف شده است.

نیدان سینگ در حالی از سوی گروه طالبان اختطاف شده بود که قوم اقلیت سیک‌ها در افغانستان، چندین بار از سوی گروه داعش مورد تهدید قرار گرفته بودند.