ania_lisewska_15اینا، لیوزسکا یک دختر شهوانی ۲۱ ساله لهستانی است که میخواهد با ۱۰۰،۰۰۰ مرد از سراسر دنیا رابطه جنسی برقرار کند.

این دختر برای ایجاد زمینه معرفی با مردان مورد نظرش، یک صفحه مجازی در شبکه اجتماعی فسبک ساخته است.

وی در صفحه اجتماعی اش نوشته است که قرار است به تمام کشورهای دنیا به منظور دست یافتن به هدف خود سفر کند.

او همچنان نوشته است که تا اکنون با بیشتر از ۲۸۰ مرد رابطه داشته است.

این زن میخواهد با این اقدام بی شرمانه و غیر انسانی اش، در بی بندو باری و بد اخلاقی رکورد جهانی قایم کند.