تصویر: اعتراض در قندهار

شماری از تاجران در مقابل ریاست گمرک قندهار اعتراض کردند و جاوید منگل رییس گمرک این ولایت را به تعصب و بدرفتاری متهم کرده اند.

آنها می گویند که رییس گمرک ولایت قندهار حتی تعدادی از تجاران را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

عبدالاحد حیدری، یک تن از تاجران ولایت قندهاری و شرکت کننده در این اعتراض، به خامه گفت: “بسیاری از تجاران و مردم امروز در مقابل اداره گمرک ولایت قندهار تجمع کرده اند.”

وی در ادامه بیان کرد: “معترضین در این اعتراض شان رییس گمرک ولایت قندهار را به تعصب و قوم گرایی متهم کردند.”

به گفته اقای حیدری: “رییس گمرک ولایت قندهار در دو ماه گذشته با تاجران بدرفتاری کرده و عده ای را مورد ضرب و شتم قرار داده است.”

آنها همچنان رییس گمرک این ولایت را به داشتن زندان های خصوصی و بازداشت تعدادی از مردم متهم کردند.

ما سعی کردیم نظرات مقامات ولایت قندهار را در این باره داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر، به تماس های ما پاسخ داده نشده است.