سفارت‌های کانادا و آسترالیا با نشر اعلامیه‌ای، تشدید خشونت را در سراسر افغانستان محکوم کرده گفته است که همه طرف ها باید همین حالا به این خشونت بی معنی نقطه پایان بگذارند.

سفارت‌های کانادا وآاسترالیا با ابراز تاسف از کشته شدن افراد ملکی، هدف قراردادن عمدی دادخواهان صلح و نیروهای امنیتی را محکوم کرد.

اعلامیه از میزان غیرقابل قبول خشونت توسط طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان که امید مردم افغانستان برای رسیدن به صلح را با تهدید روبرو می سازد، عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

در اعلامیه آمده است که «حملات اخیر بالای عالمان دین، کارمندان مراقبت های صحی، مدافعان حقوق بشر و مسولین قضایی شنیع و انزجار آمیز است. ما خواهان تحقیقات کامل در مورد این جنایات هستیم تا افراد مسئول به میز عدالت کشانیده شوند».

سفارت‌های کانادا و آسترالیا گفته است که به حمایت از مذاکرات همه شمول به رهبری و مالکیت افغان‌ها به عنوان یگانه راه موثر برای رسیدن به صلح، ادامه می‌دهند.

در اعلامیه همچنان آمده است که «خیلی ناامید کننده است که خویشتن داری نشان داده شده از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، از سوی طالبان منعکس نشده است. انتظار چنین رفتاری از کسانی که مدعی نمایندگی از مردم هستند، آن هم مردمی که خود قربانی خشونت‌های آنها میباشند، نمی رود».

سفارت‌های کانادا و آسترالیا از همه طرف های درگیر خواسته است تا بلا فاصله قطعنامه شماره ۲۵۳۲ شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کنند.

اعلامیه افزوده است؛ اکنون زمان آتش بس فوری بشردوستانه است تا فرصت دسترسی به جوامع آسیب پذیر ونیازمند افغانستان که با تاثیرات سنگین ویروس کرونا در حال مقابله میباشد، مساعد گردد.  کاهش خشونت فوری و آتش بس بشردوستانه هم چنان باعث اعتماد سازی و ایجاد پیشرفت در مذاکرات میان افغانان خواهد گردید.

در پایان این اعلامیه از گروه طالبان خواسته شده است تا به افغانان و جهان نشان دهند که قصد دارند  مذاکرات مبنی بر حسن نیت را جهت یک آینده مسالمت آمیز برای افغانستان انجام میدهند. ما همه طرف ها را برای ایجاد شرایط مناسب در راستای مزاکرات میان افغانان با ابراز تعهد آشکار به صلح، تشویق می‌کنیم.