وزارت دفاع ملی تائید می‌کند که یاسین ضیا به حیث رئیس ستاد ارتش و شاه‌محمود میاخیل به عنوان معاون اول این وزارت تعیین شده اند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع در صحبت با خامه پرس تأیید کرد که یاسین ضیا به عنوان رئیس ستاد ارتش کشور تعین شده است.

یاسین ضیا پیش از این، معاون وزارت دفاع ملی بود و همچنان به عنوان معاون شورای امنیت ملی، معاون ریاست امنیت ملی و والی تخار ایفای وظیفه کرده است.

همچنان شاه‌محمود میاخیل به عنوان معاون اول این وزارت تعیین شده‌اند. وی پیش از این والی ننگرهار بود.