کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک‌با دیگر خواهان ادامه تحقیق نهادهای مسوول در مورد رویداد کشته شدن دو کارمند این کمیسیون شد.

فاطمه خلیل و احمدجاوید فولاد، دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر، در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حامل شان (شنبه ۷ سرطان) در ناحیه دوازدهم شهر کابل کشته شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در مراسم یادبود از کارمندانش (شنبه ۱۴ سرطان) یک بار دیگر برای تامین عدالت، خواستار ادامه‌ی تحقیق در پیوند به عاملان این رویداد از نهادهای مسؤول شد.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مراسم گفته است که این کمیسیون از نهادهای مسوول می‌خواهد تا تحقیق در مورد این رویداد ادامه یافته و نتایج آن با خانواده‌های قربانیان و کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک شود.

تاکنون مسوولیت رویداد کشته شدن کارمندان این کمیسیون را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.