دفتر معاون دوم ریاست جمهوری از نهایی شدن طرح تنظیم کسب و کار در مرحله‌ی فلاکت ناشی از اوج کرونا، خبر داده گفته است که این طرح سر از فردا (یک‌شنبه ۱۸ جوزا) در کشور تطبیق می‌شود.

براساس فیصله‌ی جلسه‌ی اختصاصی به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از اوج کرونا نهایی و از فردا در کشور برای سه ماه به اجرا گذاشته می‌شود.

براساس این طرح، پوشیدن ماسک در اماکن عمومی و رعایت فاصله‌ی دو متری از همدیگر حتمی بوده، تجمعات بیش از ده نفر در شهر و خارج شدن افراد مسن از خانه نیز ممنوع می‌باشد.

همچنان ضد عفونی کردن محیط های کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از طرف ادارات و نهادهای خدماتی و تولیدی برای کارمندان و کارگران و رعایت نمودن شیفت های کاری در ادارات دولتی، الزامی است.

مطابق این طرح، مدارس دینی، مکاتب و مراکز تحصیلی دولتی و خصوصی تا سه ماه آینده به صورت حضوری فعال نخواهند شد و می‌توانند فعالیت‌های شان را به صورت آنلاین و غیرحضوری ادامه دهند و در صورتی که پیش از سه ماه وضعیت بهبود یابد، کابینه در مورد بازگشایی مراکز آموزشی تصمیم خواهد گرفت.

در این طرح آمده است که هوتل‌های عروسی، صالون های ورزشی، پارک های تفریحی تا سه ماه آینده بسته می‌مانند، برگزاری مراسم فاتحه، سایر مراسم‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی و اجتماعی نیز ممنوع است.

براساس این طرح رستورانت و ها کافه ها تنها اجازه دارند که برای انتقال غذا به مشتریان فعالیت کنند.

تردد ملی بس و مینی بس ها همچنان متوقف و فعالیت وسایط نقلیه شهری که در آن بیش از چهار نفر باشد، ممنوع است.

تطبیق و نظارت از این طرح را کمیته عالی نظارت برعهده دارد که متشکل از رهبری وزارت صحت عامه، وزارت امور داخله، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان‌های محلی، سکتور خصوصی و رهبری ولایت کابل می‌باشد.

قرار است در ولایات نیز کمیته‌ی اضطراری ولایتی مبارزه با کرونا، تطبیق این طرح را به عهده بگیرند.

معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که برای تطبیق هرچه بهتر این طرح، همکاری تمام نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و شهروندان کشور نسبت به گذشته بیش‌تر ضرورت است.