فرمانده جدیدالتقرر ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا همراه به سه سرباز پولیس دیگر، در اثر انفجار یک ماین کنار جاده‌ای کشته شدند.

یک مقام امنیتی در ولایت پکتیا که نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با خامه پرس گفت؛ فرمانده پولیس ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا (چهارشنبه ۱۴ جوزا) در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای، در منطقه‌ی چینوی ولسوالی سیدکرم کشته شد.

آقای همایون، فرمانده پولیس ولسوالی سیدکرم هنگامی که می‌خواست از یکی از پوسته‌های پولیس که مورد حمله گروه طالبان قرار گرفته بود بازدید کند در راه موترش با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد. 

آقای همایون تنها پنج ساعت به عنوان فرمانده پولیس این ولسوالی کار کرده بود.