Afghan Oppositions Meet in Munich Germany

تعد اد از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان در یک نشست دو روزه در شهر مونخ جرمنی اشتراک نمودند و در مورد نظام غیر متمرکز یا نظام پارلمانی بحث کردند.

این نشست به ابتکار افغان های مقیم جرمنی و به کمک یک سازمان غیر دولتی اروپایی برای دو روز برگزار گردیده است و در این نشست از افغانستان امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی، احمد ضیا مسعود رهبر حزب جبهه ملی و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان شرکت نموده  اند.

 گفته میشود که در این نشست کارشناسان مسایل سیاسی امریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان، هند و برخی از کشور های دیگر نیز اشتراک کرده اند و افراد که از افغانستان در این نشست شرکت نموده اند با موضوع مورد بحث در این نشست علاقمندی دارند و خواهان تطبیق نظام غیر متمرکز در افغانستان میباشند.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در عکس العمل به نشست مونیخ به خبرنگاران گفت:

« در قانون اساسی افغانستان نظامی سیاسی اش بسیار روشن است، اگر در صورت ضرورت تغییر نظام در افغانستان مطرح می شود البته حق اتباع کشور است چی آنها اعضای احزاب مخالف باشند یا نه. اما این که نظام سیاسی افغانستان تغییر کند یا نه تصمیم مردم افغانستان است و تنها می تواند از طریق میکانیزم قانونی تغییر نظام صورت بگیرد.»