شورای امینت ملی افغانستان آزادی ۱۰۰ زندانی طالب را بربنیاد فرمان رئیس جمهور غنی تائید کرده است.

شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه ای گفته است که ۱۰۰ زندانی طالب، طبق فرمان (۲۷ حوت ۱۳۹۸) رئیس جمهور غنی امروز (چهارشنبه ۲۰ حمل) از بند رها شدند.

این زندانیان با درنظرداشت وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی‌مانده، به منظور بخشی از کوشش‌ها برای صلح و مهار کرونا آزاد شده اند.

در اعلامیه امده است که ۱۰۰ زندانی رها شده شامل فهرست طولانی طالبان است که در گفت‌وگوهای رهایی زندانیان، میان تیم‌های تخنیکی حکومت افغانستان و طالبان مورد بحث قرار گرفته بود.

گفته می‌شود که ۱۵ قومندان زندانی طالب که گروه طالبان در نخستین مرحله‌ی رهایی زندانیان خواهان آزاد شدن آن‌ها بودند، شامل این ۱۰۰ نفر نیستند.

در اعلامیه همچنان آمده است که این زندانیان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی بایومتریک شده و سوگند یاد‌کرده‌اند که هرگز به جنگ بر نمی‌گردند.

این زندانیان در حالی آزاد می‌شوند که هیئت تخنیکی ۳ نفره‌ی طالبان امروز پس از گفت‌وگوها با حکومت افغانستان به قطر برگشتند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان دیروز شام با نشر پیامی در تویترش حکومت افغانستان را به سرپیچی از تواق‌نامه‌ی صلح متهم کرده گفته است که حکومت افغانستان رهایی زندانیان را به تعویق می‌اندازد.

براساس توافق نامه‌ی صلح آمریکا و طالبان باید ۵ هزار زندانی طالب از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند.

این درحالی است که جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولایات شمالی افغانستان تاکنون ادامه دارد.