منابع می گوید که حملات گروه طالبان در ولایت جوزجان با کشته شدنِ ۱۰ هراس افگن طالب دفع شد.

وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای گفته است که روزگذشته افراد وابسته به گروه طالبان بالای مرکز ولسوالی های «قرقین» و «مردیان» ولایت جوزجان حمله نمودند.

در این خبر نامه آمده است که حمله گروه طالبان توسط نیروهای دفاعی امنیتی بر بنیاد حالت دفاع فعال، از خود و مردم محل در دو ولسوالی دفع گردید.

این حمله ها که در ساعات مختلف روز اتفاق افتاد پس از چند ساعت درگیری سر انجام با کشته شدن، ۱۰ تن از جنگجویان طالب و زخمی شدنِ ۱۶ تن دیگر از اعضای این گروه به شکست مواجه شدند.

اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.