ارگ با نشر اعلامیه‌ای از تصویب شدن طرح مدیریت ذخیره‌سازی آب‌های کابل خبر می‌دهد.

طی نشستی که به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شده بود، طرحی مدیریت ذخیره سازی آب های کابل به تصویب رسید.

به گفته‌ی عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرایوی شرکت انکشاف ملی که در این نشست حضور داشت؛ این طرح شامل پنج زون در دامنه‌ی کوه‌های چهار اطراف شهر کابل می باشد.

قرار است با ایجاد بندهای کوچک آب و وصل‌ کردن آن‌ها از طریق شبکه و ریختن آن به دریای کابل، زمینه برای بهتر شدن ایکوسیستم شهری، زراعتی شدن زمین های بیشتر، سبز شدن چهاراطراف شهر کابل با غرس نهال و کاریابی برای مردم محل، فراهم شود.

ساحاتی که به منظور تطبیق این طرح در پنج زون (دامنه‌ی کوه‌های چهار اطراف شهر کابل) سروی و انتخاب شده است، زمین دولتی می‌باشد و کسی بر آن ادعای مالکیت ندارد. همچنان این ساحات از امنیت خوب برخوردار اند.

رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از طرح مذکور، تاکید کرده است که کمبود پارک های تفریحی در این شهر کابل محسوس است. وی همچنان گفته است که ضمن در نظر گرفتن پارک‌‌های تفریحی برای زنان باید در هر ولسوالی کابل مانند بالا باغ، پارک های تفریحی ایجاد شود.

امرالله صلح معاون اول ریاست جمهوری این طرح را مفید خوانده و پیش از تطبیق خواسته است تا چالش های حقوقی ساحات انتخاب شده برای این طرح حل شود و عوارض منفی ساخت بندهای کوچک ذخیره آب و شبکه سازی آن در دامنۀ کوه های چهار اطراف شهر کابل، باید مورد بررسی قرار گیرد.

این طرح در حالی تصویب شده است که شهر کابل به دلیل تراکم نفوس و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی با کمبود آب آشامیدنی مواجه است.