رئیس جمهور غنی و سرمنشی سازمان ملل متحد روی مبارزه با کروناویروس صحبت تلفونی نمودند.

ارگ ریاست جمهوری در یک بیانیه ای گفته است که رییس جمهور غنی شام روز گذشته با انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد صحبت تیلفونی کرده است.

در این صحبت تیلفونی هر دو طرف روی عودت مهاجرین افغان از ایران صحبت کردند و سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که روزانه بازگشت هزاران شهروند افغانستان از ایران به کشور شان که باعث شیوع ویروس کرونا می شود، یک معضل بزرگ است و سازمان ملل متحد در این زمینه کمک های لازم را انجام می دهد.

در این صحبت تیلفونی رئیس جمهور غنی نیز از سرمنشی سازمان ملل متحد خواست، از اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه است، سازمان ملل متحد برای کشورهای محاط به خشکه یک اعلامیه صادر نماید که سهولت های لازم ترانزیتی به آن ها فراهم شود تا اکمالات شان به گونه درست صورت گیرد.

این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان از ۱۱ واقعه مثبت کروناویروس خبر داده اند که با این حساب شمار مجموعی واقعات مثبت کروناویروس در این کشور به ۹۱ واقعه رسیده است.