فرهنگیان، فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی غور از وضعیت بدی جاذبه های گردشگری، ساحات باستانی و آثار و آبده های تاریخی این ولایت ابراز نگرانی می کنند و می گویند که اگر توجه نشود، این هویت ملی افغانستان از بین میرود.

محمد نصیر توکلی از فرهنگیان در ولایت غور می گوید، که این ولایت تعداد زیاد از ساحات باستانی و آثار تاریخی را در خود جای داده است، اما در اثر بی توجهی حکومت و مردم در معرض نابودی قرار گرفته است.

او می گوید، که اگر به آثار و آبده های تاریخی ولایت غور توجه جدی شود، و گردشگران در این ولایت جذب گردد، به رشد اقتصاد مردم موثر می باشد.

احمد شاه موحد از فعالان مدنی در غور نیز از وضعیت بدی آثار و آبدات تاریخی در این ولایت بویژه منار باستانی جام نگرانی می کند و از حکومت مرکزی و محلی می خواهد که برای ترمیم و بازسازی آثار و آبده های تاریخی ولایت غور توجه جدی کنند.

این فعال مدنی غور آثار و آبدات تاریخی را هویت ملی افغانستان میدانند، و می گوید، که اکنون بشمول منار باستانی جام اکثر آبدات تاریخی و جاذبه های گردشگری در این ولایت در حالت بدی قرار دارند.

در همین حال فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور می گوید، که آثار و آبدات تاریخی این ولایت در سطح جهان از جایگاه بلند برخوردار است، اما به گفته وی، این هویت تاریخی غور بصورت درست حفاظت نشده است.

رئیس شورای ولایتی غور از نهاد های حکومتی و باشندگان این ولایت می خواهد، که برای حفاظت از آثار و آبدات تاریخی این ولایت توجه جدی کنند.

از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور می گویند، که از سال ۱۳۸۱ خورشیدی بدینسو ۳۴۹ جاذبه گردشگری، ساحات باستانی و آثار تاریخی را در نقاط مختلف این ولایت ثبت کرده اند.

نظر محمد ثاقب آمر فرهنگ این اداره می گوید، که در این اواخر در اثر توجه حکومت و همکاری های مردم وضعیت آثار و آبدات تاریخی در ولایت غور بهتر شده است، اما در اثر مشکلات امنیتی برخی ساحات باستانی و آثار تاریخی در غور در وضعیت بدی قرار گرفته است.

آقای ثاقب می گوید، که اگر صلح و امنیت در کشور تامین گردد، سبب جذب گردشگران و رشد اقتصاد ساکنان این ولایت خواهد شد.

منار باستانی جام یکی از این ۳۴۹ آثار و آبدات تاریخی در ولایت غور است، که در زمان حکمروایی غوریان در دره جام ولسوالی شهرک این ولایت ساخته شده است، و در سال ۲۰۰۲ میلادی از سوی سازمان جهانی یونسکو جز میراث های فرهنگی جهان شناخته شده است، اما باشندگان غور همواره از وضعیت بدی این آثار تاریخی نگرانی می کردند، که سال گذشته در اثر سیلاب های شدید در وضعیت بدی قرار گرفت، و اکنون نیز که فصل سیلاب ها فرارسیده باشندگان غور از این منار باستانی ابراز نگرانی می کنند و خواهان توجه جدی هستند، چندی پیش اداره امور ریاست جمهوری کشور نیز هئیت را جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت منار باستانی جام به این ولایت فرستاد.